Градски транспорт - Gradskitransport.com
Пазарджик

Тролейбусна линия №2

кв. Устрем – магазин “Успех” – Жълтите кафета – храм „Свети Георги“ – магазин „Билла” – Тютюнева промишленост – Винпром – Търговията – жп. Гара и обратно до кв. Устрем от кв. Устрем делник : 8.25 ; 15.00 ; 16.00 празник: 7.45 ; 8.25 от жп.Гарата делник: 8.54 ; 15.34 ; 16.30 празник: 8.05 ; 8.54

Тролейбусна линия №5

кв. Устрем – Чилийските блокове – кв. Ставропол – кв. Стадиона – Полицейско училище – Младост (Щаба) – Пени маркет – Адвокатура – Пощата – читалище”Виделина” – моста на р. Марица – Тютюнева промишленост – Винпром – Металик – Подемстроймаш – Каучук и обратно до кв. Устрем от кв. Устрем делник: 6.55 ; 7.40 ; 16.40 от Каучук делник: 7.20 ; 8.10 ; 17.10

Тролейбусна линия №4

кв. Устрем – магазин” Успех” – Жълтите кафета – храм“Свети Георги“ – магазин „Билла” – Тютюнева промишленост – Винпром – спирка Металик – Подемстроймаш – Каучук и обратно до кв. Устрем от кв.Устрем делник: 7.45 ; 16.50 от Каучук делник: 08:05 ; 17.10

Тролейбусна линия №2Е

кв. Устрем – магазин „Успех” – Жълтите кафета – храм“Свети Георги“ – магазин „Билла” – Казармата – Гимназията по селско стопанство – жп. Гарата и обратно до кв. Устрем от кв. Устрем делник: 5.55 ; 6.55 ; 17.40 празник: 5.55 ; 6.55 ; 15.00 ; 16.00 ; 16.50 ; 17.40 от жп.Гарата делник: 6.28 ; 7.20 ; 18.08 празник: 6.28 ; 7.20 ; 13.54 ; 16.30 ; 17.10 ; 18.05

Тролейбусна линия №1Е

кв. Устрем – Чилийските блокове – кв. Ставропол – кв. Стадиона – Полицейско училище – кв. Младост (Щаба) – Пени маркет – Адвокатура – Пощата – читалище „Виделина“ – моста на р. Марица – Казармата – Гимназията по селско стопанство – жп. Гарата и обратно до кв. Устрем от кв. Устрем делник: 5.25 ; 5.55 ; 6.15 ; 6.40 ; 7.00 ; 7.20 ; 7.40 ; 8.00 ; 8.24 ; 8.48 ; 9.12 ; 9.36 ; 10.00 ; 10.24; 10.48 ; 11.24 ; 11.48 ; 12.24 ; 12.48 ; 13.24 ; 13.48 ; 14.24 ; 14.48 ; 15.24 ; 15.48 ; 16.10 ; 16.30 ; 16.50 ; 17.10 ; 17.30 ; 18.00 ; 18.15 ; 18.30 ; 19.00 ; 19.15 […]

Тролейбусна линия №1

кв. Устрем – Чилийските блокове – кв. Ставропол – кв. Стадиона – спирка Полицейско училище – спирка Младост (Щаба) – спирка Пени маркет – Адвокатура – Пощата – читалище „Виделина“ – моста на р. Марица – спирка“Тютюнева промишленост“ – Винпром – Търговията – жп. Гара и обратно до кв. Устрем от кв. Устрем делник: 5.00 ; 6.30 ; 6.50 ; 7.10 ; 7.30 ; 7.50 ; 8.12 ; 8.36 ; 9.00 ; 9.24 ; 9.48 ; 10.12 ; 10.36 ; 11.00 ; 11.12 ; 11.36 ; 12.00 ; 12.12 ; 12.36 ; 13.00 ; 13.12 ; 13.36 ; 14.00 ; 14.12 ; 14.36 ; 15.00 ; 15.12 ; 15.36 ; 16.00 ; 16.20 ; 16.40 ; 17.00 ; 17.20 ; […]