Градски транспорт - Gradskitransport.com
Автобусна линия №22

Обръщател „Север“ – ул. “Преслав“ – наляво – ул. “Д.Благоев“ – ул. “Ген.Заимов“ – ул. “Гр.Игнатиев“ – надясно- обиколен път „Юг“ – ул.“Индже войвода“ – обръщател „Кабиле“- ул. “Индже войвода“ – ул. “Ат.Кратунов“ – крайречен път в ж.к.“Зл.рог“ – ул.“Индунстриална“ – ул. „Ямболен“ – бул. “Европа“ – обходен път „Запад“ – път за с.Безмер – обръщател „Ягода“ – „Сатко“ – „Миролио“ – „Язаки“ – обходен път „Запад“ – бул.“Европа“ – ул.“Ямболен“ – ул.“Индустриална“ – крайречен път в ж.к.“Зл.рог“ – ул.“Ат. Кратунов“ – ул. „Ж.Андреев“ – ул. д-рКръстев“ – ул.“Индже войвода“ – обръщател „Кабиле“ – ул.“Индже войвода“ – наляво- обиколен път „Юг“ – ул.“Гр.Игнатиев“ – ул.“Ген.Заимов“ – ул.Д.Благоев“ -ул.“Преслав“ – обръщател „Север“Ключови думи: