Градски транспорт - Gradskitransport.com
Автобусна линия №10

ЖП гара – ул. 29 януари – ул. В. Левски – ул. Гладстон – ул. Х. Димитър – бул. М. Андрей – ул. Трети март – кв. Запад 2 (гараж) – бул. Сюрен – бул. Тр. Китанчев – бул. Ал. Стамболийски – кв. Запад 3

Делник:
6 нощни курса за обслужване на пътуващите за нощните влакове
Празник:
6 нощни курса за нощните влакове

Интервали на движение:
Делник: от 7.00 до 8.00 ч. на 7-9 минути, от 19.30 до 21.00 ч. на 14-16 минути, през останалото време на 9-11 минути

Празник: от 7.00 до 8.00 ч. на 9-11 минути, през останалото време на 14-16 минутиКлючови думи: