Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [2342] ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №74
Градска автобусна линия №604
Крайградска автобусна линия №64

Тролейбусен транспорт

Тролейбусна линия №2
Тролейбусна линия №8
Тролейбусна линия №9

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №74
Градска автобусна линия №604
Крайградска автобусна линия №64

Тролейбусен транспорт

Тролейбусна линия №2
Тролейбусна линия №8
Тролейбусна линия №9

Трамваен транспорт

Няма информация