Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [2332] ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №21
Крайградска автобусна линия №22

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №3
Трамвайна линия №4
Трамвайна линия №18

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №21
Крайградска автобусна линия №22

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №3
Трамвайна линия №4
Трамвайна линия №18