Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1470] БЛ. 4 Ж.К. СУХАТА РЕКА

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №79
Крайградска автобусна линия №90

Виртуално табло