Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1260] ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №1
Крайградска автобусна линия №3
Крайградска автобусна линия №5
Крайградска автобусна линия №6

Тролейбусен транспорт

Електробусна линия №123
Тролейбусна линия №4
Тролейбусна линия №11

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №1
Крайградска автобусна линия №3
Крайградска автобусна линия №5
Крайградска автобусна линия №6

Тролейбусен транспорт

Електробусна линия №123
Тролейбусна линия №4
Тролейбусна линия №11

Трамваен транспорт

Няма информация