Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [0754] СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ

Автобусен транспорт

Няма информация

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №11
Трамвайна линия №12

Виртуално табло