Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [0571] ЕЛЕКТРОТЕРМИЯ – ПО ЖЕЛАНИЕ

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №117

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло