Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [0542] МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №85
Крайградска автобусна линия №26
Крайградска автобусна линия №27

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло