Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [0049] АВТОРЕМОНТНА БАЗА

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №5
Крайградска автобусна линия №7

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло