Градски транспорт - Gradskitransport.com
Автобусна линия №20

пл. Прага – ул. Рига – ул. Котовск /обратно по ул.Юндола/ – бул. Липник – ул. Н. Петков – ул. Тулча – ул. Доростол /обратно по ул. Плиска/ – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – бул. Скобелев – ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Николаевска/- п.в. Сарая – Русенска корабостроителница и обратнo

Часове на тръгване от кв.Изток

Делник: 5,40*; 6,15*; 6,35*; 7,00*; 7,30; 8,00; 8,45; 9,15; 9,45; 10,15; 10,45; 11,30; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,10; 15,40;  16,00*; 16,30*; 17,10; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,40; 20,00
Събота: 8,10; 9,30; 10,40; 14,30; 15,30; 16,40 ; 17,40

Часове на тръгване от Сент Уан
Делник: 6,20*; 6,55*; 7,15* ; 7,40*; 8,00; 8,45; 9,15; 9,45; 10,15; 10,45; 11,15; 12,00; 12,30;  12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10; 14,30; 14,50; 15,10; 15,40; 16,30; 16,40*; 17,05*; 17,40; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,10
Събота: 7,40; 9,00; 10,10; 14,00; 15,00; 16,10; 17,10

Забележка: Курсовете с * са „от” и „за” Русенската корабостроителница и Пристанищния комплексКлючови думи: