Градски транспорт - Gradskitransport.com
Автобусна линия №15

Обръщалото в кв. Долапите – кв. Долапите-център – кв. Средна кула – гл. път І-5 – п.в. Охлюва – ул. Мидия Енос – Централна жп гара – бул. Цар Освободител – пл. Оборище – бул. Липник – КАТ и обратно

Часове на тръгване от КАТ

Делник: 6,05; 6,45; 7,00; 7,20; 7,40; 8,00; 8,40; 9,00; 9,40; 10,00; 10,20; 11,00; 11,40; 12,00;  12,40; 13,00; 13,20;  14,10; 14,40; 15,00; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,30; 18,50; 19,20; 19,50
Празник: 6,05; 7,20; 8,00; 9,00; 9,40; 10,20; 11,00; 12,00; 12,40; 13,30; 14,10; 15,00; 15,40; 16,20; 17,00; 17,50; 18,30; 19,00; 20,00

Часове на тръгване от кв.Долапите

Делник: 6,20; 6,40; 7,00; 7,20; 7,40; 8,00; 8,20; 8,40; 9,20; 9,40; 10,20; 10,40; 11,00; 11,40; 12,20; 12,40;  13,20; 13,40; 14,00;  14,50; 15,20; 15,40;  16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,10; 19,30; 20,25
Празник: 6,40; 7,20; 8,00; 8,40; 9,40; 10,20; 11,00; 11,40; 12,40; 13,20; 14,10; 14,50; 15,40; 16,20; 17,00; 17,40; 18,20; 19,10; 19,35Ключови думи: