Градски транспорт - Gradskitransport.com

София: Автобусна линия №8 без курсове до кв. Видните

Във връзка с обект: Доизграждане на надлез на път ІІ-18 при с. Казичане от км 32+240 до 32+680 – дясно платно – ВОД на ул. „Дякон Стоилов” ина основание Заповед на Столична община, ще се извърши следното:

От 20 октомври 2016 г. до 24 октомври 2016 г. ще бъде извършена промяна в маршрута на автобусна линия № 8. Автобусната линия няма да прави курсове до кв. Видните.

Тази новина е добавена на: 20 окт. 2016 г.