Градски транспорт - Gradskitransport.com
Варна | Бургас: Нови 116 електрически автобуса излизат на линия

„Градски транспорт“ ЕАД подписа договор за модернизиране на градския транспорт в община Варна.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 85,4 млн. лв. ОПОС осигурява 70 млн. лв. По проекта ще бъдат закупени 60 нови електрически автобуса за нуждите на обществения транспорт на община Варна.

Предвижда се да бъдат доставени и монтирани 60 станции за бавно зареждане на автобусите и една станция за бързо зареждане. С изпълнението на проекта количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) с източник транспортът се очаква да се намалява с 1 тон всяка година.

Реализирането на дейностите по закупуване на електробусите ще се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за над 340 000 жители на община Варна. В срок от 39 месеца следва всички дейности по изпълнение на проекта да бъдат изпълнени.

Министър Димов подписа и договор за подобряване качеството на атмосферния въздух в Бургас чрез модернизиране на обществения транспорт в общината. Подписването се състоя с изпълняващия длъжността кмет на общината Йорданка Ананиева и управителя на „Бургасбус“ ЕООД Петко Драгнев.

По проекта ще се доставят нови 56 електрически автобуса за нуждите на бургазлии, заедно със зарядни станции и допълнително оборудване към съществуващите вече системи за управление на обществения транспорт.

С изпълнението на мерките по проекта количеството ФПЧ10 ще се намалява с близо 4 тона всяка година, което ще подобри екологичните характеристики за 208 000 жители на Бургас.

Общата инвестиция е над 82 млн. лв., като ОПОС предоставя безвъзмездно 65 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите по този проект е 24 месеца.

Тази новина е добавена на: 28 окт. 2019 г.