Градски транспорт - Gradskitransport.com
Тролейбусна линия №1А

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ: Напраление: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Спирки по маршрута: ж.к. Дъбника бл. 26, ж.к. Дъбника бл. 18, ж.к. Дъбника бл. 6, Околчица, Г. Генов, Ст. Пазар, пл. Благоев, пл. Суми, Космос, Ахат, Болница, OMV, кв. Медковец

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Време на тръгване от Медковец: 6:50, 7:20, 7:50, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20,  19:50,  20:30,  21:00,  21:30,  22:00,  22:30

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕНаправление: ж.к. Дъбника, бл. 26 – кв. Медковец

Време на тръгване от начален пункт – бл.26: 5:50, 6:50, 7:50, 8:45, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 21:00, 21:20

Време на тръгване от Медковец: 6:20, 7:20, 8:20, 9:20, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:10, 14:50 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40, 21:25, 21:50,Ключови думи: