Градски транспорт - Gradskitransport.com




Автобусна линия №33

КЗ -8-ми ДЕКЕМВРИ – ЛАВРЕНТИЙ – КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР – ЯНКО МИХАЙЛОВ – СПАРТАК-2 – ХЕИ-2 – ДУБРОВНИК-2 – БАЗАР ЛЕВСКИ-2 – РАЗКЛОН КИЧЕВО – С. КИЧЕВО-ЦЕНТЪР – КЛИМЕНТОВО ЧИФЛИКА – КЛИМЕНТОВО ЦЕНТЪР – КАНТАРДЖИЕВО ЛОЗЕНГРАД – КАНТАРДЖИЕВО ЦЕНТЪР – КАНТАРДЖИЕВО СРЕДНА МАХАЛА – ГЕН. КАНТАРДЖИЕВО КМЕТСТВО

ГЕН. КАНТАРДЖИЕВО КМЕТСТВО – КАНТАРДЖИЕВО СРЕДНА МАХАЛА-2 – КАНТАРДЖИЕВО ЦЕНТЪР-2 – КАНТАРДЖИЕВО ЛОЗЕНГРАД-2 – КЛИМЕНТОВО ЦЕНТЪР-2 – КЛИМЕНТОВО ЧИФЛИКА-2 – С. КИЧЕВО-ЦЕНТЪР – РАЗКЛОН КИЧЕВО – БАЗАР ЛЕВСКИ – ДУБРОВНИК – ХЕИ – СПАРТАК – ЯНКО МИХАЙЛОВ-2 – КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР – ПОЛИГРАФИЯ-2 – 8-ми ДЕКЕМВРИ-2 – КЗ-2



Ключови думи: