Градски транспорт - Gradskitransport.com
Автобусна линия №25

КЗ – 8-ми ДЕКЕМВРИ – ЛАВРЕНТИЙ – КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР – ЯНКО МИХАЙЛОВ – ВиК – МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС – ЛОЗАРСКА ВЪГЛЕН – БАЛКАНТУРИСТ – КАНТОНА – РОСИЦА – СВЕЖЕСТ – РАЗКЛОН КАМЕНАР – ГОРСКА – ТРАФОПОСТ – РАЗКЛОН КУМАНОВО – КАМЕНАР ЦЕНТЪР – КУМАНОВО ПЪРВА – КУМАНОВО ЦЕНТЪР – КУМАНОВО ГРОБИЩА – ЯРЕБИЧНА ПЪРВА – ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР – ЯРЕБИЧНА 2 – ВЪГЛЕН ПЪРВА – ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР

ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР – ВЪГЛЕН ПЪРВА-2 – ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР – ЯРЕБИЧНА-2 – КУМАНОВО ГРОБИЩА-2 – КУМАНОВО ЦЕНТЪР – КУМАНОВО ПЪРВА – КАМЕНАР ЦЕНТЪР – РАЗКЛОН КУМАНОВО – ТРАФОПОСТ Каменар – ГОРСКА – РАЗКЛОН КАМЕНАР – СВЕЖЕСТ – РОСИЦА – КАНТОНА – БАЛКАНТУРИСТ 0 ЛОЗАРСКА Въглен – ВиК-2 – ЯНКО МИХАЙЛОВ-2 – КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР – ПОЛИГРАФИЯ-2 – 8-ми ДЕКЕМВРИ-2 – КЗ-2Ключови думи: