Градски транспорт - Gradskitransport.com
Габрово: временни промени в разписанията

От днес, във връзка с обявеното извънредно положение, Общински пътнически транспорт Габрово добавя нови 12 курса по вътрешноградска линия №34. Линията обслужва направлението Шиваров мост – Техномат. Поради намален пътникопоток се редуцират с 6 курса следните направления:– Линия №8, отпадат два курса в работни дни, в часовете 9:45 и 13:05;– Линия №13, отпадат два курса в почивните дни, в часовете 5:05 и 6:30;– Линия №31, отпадат два курса, в часовете 5:25 /събота и неделя/ и 17:25 – само в неделя. Общински пътнически транспорт Габрово ежедневно анализира движението и пътникопотока по линиите, които обслужва и при промяна в ситуацията има готовност да реагира адекватно и да възстанови курсове, ако това се налага.