Градски транспорт - Gradskitransport.com
Пречки за подобряването на качеството на въздуха

Актуална тема е замърсяването на въздуха през зимните месеци у нас. В тази статия ще ви представим какви според нас са връзките между използването на градския транспорт и качеството на въздука. Качеството на въздуха е пряко свързано с употребата на собствени автомобили и на градски транспорт. Водещи проблеми, които стимулират хората да ползват личните си автомобили вместо градски транспорт, са: Транспортната услуга е скъпо удоволствие Типичният пример е столицата, където едно пътуване струва 1,60 лв. Средно човек за да стигне от точка А до точка Б и да се върне, използва по 2 превозни средства в посока. В цифри това изглежда така: 4 билета х 1,60 лв. = 5,40 лв., като има и компромисен вариант, който е еднодневната карта от […]