Градски транспорт - Gradskitransport.com
Плевен

Тролейбусни линии

Тролейбусна линия №7A

Направление: МОСТА – ЛВТ – ХОУМ МАКС Направление: ХОУМ МАКС – ЛВТ – МОСТА

Тролейбусна линия №1

Направление: СТОРГОЗИЯ – ВТОРА КЛИНИЧНА БАЗА Направление: ВТОРА КЛИНИЧНА БАЗА – СТОРГОЗИЯ

Тролейбусна линия №91

Направление: ЛВТ – ПРАКТИКЕР – ДРУЖБА Направление: ДРУЖБА – ПРАКТИКЕР – ЛВТ

Тролейбусна линия №31

Направление: СТОРГОЗИЯ – ВТОРА КЛИНИЧНА БАЗА Направление: ВТОРА КЛИНИЧНА БАЗА – СТОРГОЗИЯ

Тролейбусна линия №44

Направление: ЛВТ – ПЪРВА КЛИНИЧНА БАЗА – МОСТА Направление: МОСТА – ПЪРВА КЛИНИЧНА БАЗА – ЛВТ

Тролейбусна линия №33

Направление: СТОРГОЗИЯ – МОСТА Направление: МОСТА – СТОРГОЗИЯ

Тролейбусна линия №57

Направление: ЛВТ – ДРУЖБА Направление: ДРУЖБА – ЛВТ

Тролейбусна линия №93

Направление: СТОРГОЗИЯ – ДРУЖБА Направление: ДРУЖБА – СТОРГОЗИЯ

Тролейбусна линия №15

Направление: ДРУЖБА – БАЛКАНСТРОЙ Направление: БАЛКАНСТРОЙ – ДРУЖБА

Тролейбусна линия №14

Направление: МОСТА – БАЛКАНСТРОЙ – МОСТА