Градски транспорт - Gradskitransport.com
Перник е град в Западна България, намира се само на 25 км от столицата.

Перник се обслужва от постоянни градски и междуселищни автобусни линии. В града има голям набор от маршрутни таксита, до скоро действаше и градска тролейбусна мрежа.

Автобусна линия №45

кв. Драгановец – Профилакториум 7.15; 8.15; 9.15; 10.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15; 19.15 Профилакториум – кв. Драгановец 7.45; 8.45; 9.45; 10.45; 11.45; 12.45; 13; 45; 14.45; 15.45; 16.45; 17.45; 18.45; 19.45

Автобусна линия №44

кв. Драгановец – Ингилийзка махала 6.20; 6.50; 7.20; 7.50; 8.20; 8.50; 9.20; 9.50; 10.20; 10.50; 11.20; 11.50; 12.20; 12.50; 13.20; 13.50; 14.20; 14.50; 15.20; 15.50; 16.20; 16.50; 17.20; 17.50; 18.20; 18.50; 19.20; 19.50; 20.20; 20.50; 21.20; 21.50; 22.20; 22.50 Ингилийзка махала – кв. Драгановец

Автобусна линия №18

Перник – Студена 5.00; 6.00; 7.00; 8.00; 9.10; 10,30; 11.15; 12.30; 13.00; 14.10; 15.15; 16.10; 17.00; 18.00; 19.00; 20.30; 22.15 Студена – Перник 5.00; 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10,30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.00; 15.00; 16.15; 17.15; 18.00; 19.00; 20.30; 21.30

Тролейбусна линия №20Е

Перник – Кралевски път 5.00; 5.30; 6.00; 6.30; 7.00; 7.30; 8.00; 8.30; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00 Кралевски път – Перник

Тролейбусна линия №20

Перник – Кралевски път

Тролейбусна линия №15

Тролейбусна линия №17

Перник – сп. Метал

Автобусна линия №16

Перник – сп. Бучински път 5.35; 6.05; 6.35; 7.05; 7.35; 8.05; 8.35; 9.05; 9.35; 10.05; 10.35; 11.05; 11.35; 12.05; 12.35; 13.05; 13.35; 14.05; 14.35; 15.05; 15.35; 16.05; 16.35; 17.05; 17.35; 18.05; 18.35; 19.05; 19.35; 20.05; 20.35; 21.05; 21.35; 22.05; 22.35 сп. Бучински път – Перник

Тролейбусна линия №10

Перник – кв.Тева

Автобусна линия №9

сп. Метал – СБАЛББ Пантелей 06.00; 07.30; 10.00; 12.00; 13.30; 15.30; 17.30; 19.30 СБАЛББ Пантелей – сп. Метал 06.45; 08.15; 10.45; 12.45; 14.15; 16.15; 18.15; 20.00