Градски транспорт - Gradskitransport.com

Автобусна линия №8

Пристанище – Център – Бензиностанция “Лукойл” Час на тръгване: 09:00

Автобусна линия №5

Пристанище – Център – Бензиностанция “Лукойл” Час на тръгване: 07:30

Автобусна линия №6

Бензиностанция “Лукойл” – НУ “В. Левски” – ул. “С. Русков” – ул.”Ломска” – Бензиностанция “Региана” Час на тръгване: 07:50

Автобусна линия №7

Бензиностанция “Региана” – Център – Пристанище Час на тръгване: 08:30

Автобусна линия №4

Бензиностанция “Лукойл” – Център – Пристанище Час на тръгване: 07:00

Автобусна линия №3

Пристанище – Център – НУ “В. Левски” – Пивница “Ломско шосе” – Бензиностанция “Лукойл” Час на тръгване: 06:30

Автобусна линия №2

Бензиностанция “Лукойл” – Център – Пристанище Час на тръгване: 06:00

Автобусна линия №1

Гараж -Автогара – Бензиностанция “Лукойл” Час на тръгване: 05:30