Градски транспорт - Gradskitransport.com
Информация за гр.Габрово

Тролейбусна линия №34

Техномат – Депо – СТС – кв. Бойката – разклона – ЖП Гара – Рачо Ковача – ОББ – Шиваров мост

Тролейбусна линия №33

Русевци – Трендафил 2 – СТС – кв. Бойката ( разклона) – Колелото – ЖП Гара – – Рачо Ковача – Шиваров мост

Тролейбусна линия №32

Русевци – Крушата – Трендафил 2 – СТС – КДН – Техномат

Тролейбусна линия №31

Русевци – Трендафил 2 – СТС – кв. Бойката ( разклона) – Колелото – ЖП Гара – – Рачо Ковача – Шиваров мост – у-ще Христо Ботев – Инструмент

Автобусна линия №29

Шив. мост – Русевци – Киевци – Думници – Рязковци – Крушата – ЖП Гара

Автобусна линия №28

Трендафил 2 – Зелена ливада – ПГМТ – Колелото

Автобусна линия №27

Колелото – Летен театър – Синкевица – кв. Гачевци

Автобусна линия №26

Колелото – Инструмент – кв. Варчовци – Етъра – Ябълка

Автобусна линия №25

Автогара – Инструмент – кв. Варчовци – Етъра – Соколски манастир

Автобусна линия №23

Инструмент – кв. Болта – кв. Варчовци – кв. Етъра – Еловица