Градски транспорт - Gradskitransport.com
Aвтобусна линия №9А

Б. Българанов – Раковска – Кьошкове – Пазара – Руски паметник – Зиено

от Б. Българанов /делник/
06.38; 07.25; 08.45; 09.05; 09.25; 09.45; 10.05; 10.25; 10.45; 11.05; 11.25;11.45; 12.05; 12.45; 13.05; 13.45; 14.05; 14.45; 15.05; 15.25; 15.45; 16.05; 16.30; 17.25; 17.50; 18.30; 18.55; 19.20; 20.00; 20.30 ч.

от Зиено /делник/
05.55; 06.25; 07.40; 07.55; 08.10; 08.30; 08.55; 09.15; 09.35; 09.55; 10.15; 10.35; 10.55; 11.15; 11.35; 11.55; 12.15; 12.35; 13.15; 13.35; 14.15; 14.35; 15.15; 15.35; 15.55; 16.15; 16.30; 16.55; 17.50; 18.15; 19.00; 19.25; 19.50; 20.30; 21.00ч.

от Б. Българанов /събота/
08.05; 09.10; 10.00; 10.20; 11.00; 11.20; 12.00; 12.20; 13.20; 14.10; 15.05; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.10 ч.

от Зиено /събота/
06.25; 07.40; 08.30; 09.35; 10.30; 10.50; 11.30; 11.50; 12.30; 12.50; 13.40; 14.40; 15.30; 16.25; 17.30; 18.30; 19.30; 20.30 ч.

от Б. Българанов /неделя/
08.05; 09.05; 10.00; 11.00; 12.00; 13.20; 14.10; 15.00; 16.00; 17.10; 18.15; 19.20; 20.10 ч.

от Зиено /неделя/
06.20; 07.40; 08.30; 09.35; 10.30; 11.30; 12.30; 13.45; 14.40; 15.30; 16.30; 17.35; 18.45; 19.45; 20.35 ч.Ключови думи: