Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [2326] ХОТЕЛ ПЛИСКА

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №76
Градска автобусна линия №204
Градска автобусна линия №213
Градска автобусна линия №280
Градска автобусна линия №304
Градска автобусна линия №305
Градска автобусна линия №505
Градска автобусна линия №604
Нощна автобусна линия N1

Тролейбусен транспорт

Електробусна линия №84
Електробусна линия №184
Тролейбусна линия №3
Тролейбусна линия №4
Тролейбусна линия №5
Тролейбусна линия №11

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №7

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №76
Градска автобусна линия №204
Градска автобусна линия №213
Градска автобусна линия №280
Градска автобусна линия №304
Градска автобусна линия №305
Градска автобусна линия №505
Градска автобусна линия №604
Нощна автобусна линия N1

Тролейбусен транспорт

Електробусна линия №84
Електробусна линия №184
Тролейбусна линия №3
Тролейбусна линия №4
Тролейбусна линия №5
Тролейбусна линия №11

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №7