Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [2260] УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА

Автобусен транспорт

Няма информация

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №5
Трамвайна линия №11

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Няма информация

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №5
Трамвайна линия №11