Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1930] УЛ. ДИМИТЪР ПЕШЕВ

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №88
Градска автобусна линия №204
Градска автобусна линия №384

Тролейбусен транспорт

Тролейбусна линия №4

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №88
Градска автобусна линия №204
Градска автобусна линия №384

Тролейбусен транспорт

Тролейбусна линия №4

Трамваен транспорт

Няма информация