Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1439] РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №63
Крайградска автобусна линия №64

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №63
Крайградска автобусна линия №64