Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1296] ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №260

Тролейбусен транспорт

Тролейбусна линия №1
Тролейбусна линия №5

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №260

Тролейбусен транспорт

Тролейбусна линия №1
Тролейбусна линия №5

Трамваен транспорт

Няма информация