Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1295] ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №74

Тролейбусен транспорт

Тролейбусна линия №1
Тролейбусна линия №3
Тролейбусна линия №5

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №74

Тролейбусен транспорт

Тролейбусна линия №1
Тролейбусна линия №3
Тролейбусна линия №5

Трамваен транспорт

Няма информация