Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1278] ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №11
Градска автобусна линия №86
Градска автобусна линия №213
Градска автобусна линия №404
Градска автобусна линия №413
Крайградска автобусна линия №21
Крайградска автобусна линия №22

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №11
Градска автобусна линия №86
Градска автобусна линия №213
Градска автобусна линия №404
Градска автобусна линия №413
Крайградска автобусна линия №21
Крайградска автобусна линия №22

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Няма информация