Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1274] ПЛ. ЖУРНАЛИСТ

Автобусен транспорт

Няма информация

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №10
Трамвайна линия №12
Трамвайна линия №18

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Няма информация

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №10
Трамвайна линия №12
Трамвайна линия №18