Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1257] ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №305
Крайградска автобусна линия №1
Крайградска автобусна линия №3
Крайградска автобусна линия №5
Нощна автобусна линия N1

Тролейбусен транспорт

Електробусна линия №6
Електробусна линия №84
Електробусна линия №184
Тролейбусна линия №3
Тролейбусна линия №4
Тролейбусна линия №5
Тролейбусна линия №11

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №305
Крайградска автобусна линия №1
Крайградска автобусна линия №3
Крайградска автобусна линия №5
Нощна автобусна линия N1

Тролейбусен транспорт

Електробусна линия №6
Електробусна линия №84
Електробусна линия №184
Тролейбусна линия №3
Тролейбусна линия №4
Тролейбусна линия №5
Тролейбусна линия №11

Трамваен транспорт

Няма информация