Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1254] ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА

Автобусен транспорт

Няма информация

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №1
Трамвайна линия №7
Трамвайна линия №12

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Няма информация

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №1
Трамвайна линия №7
Трамвайна линия №12