Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [1247] ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №11
Градска автобусна линия №83

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №11
Трамвайна линия №22

Виртуално табло

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №11
Градска автобусна линия №83

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Трамвайна линия №11
Трамвайна линия №22