Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [0778] УЛ. ИНЖ. ГЕОРГИ БЕЛОВ

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №1
Крайградска автобусна линия №3

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло