Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [0761] НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ

Автобусен транспорт

Градска автобусна линия №280
Крайградска автобусна линия №69

Тролейбусен транспорт

Електробусна линия №123

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло