Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [0525] ДЕТСКИ ДОМ

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №8
Крайградска автобусна линия №10
Крайградска автобусна линия №14

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло