Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [0086] КОМПЛЕКС НА БАН

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №1
Крайградска автобусна линия №3
Крайградска автобусна линия №5

Тролейбусен транспорт

Електробусна линия №6

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло