Градски транспорт - Gradskitransport.com
Спирка: [0048] АВТОРЕМОНТНА БАЗА

Автобусен транспорт

Крайградска автобусна линия №5
Крайградска автобусна линия №7

Тролейбусен транспорт

Няма информация

Трамваен транспорт

Няма информация

Виртуално табло