Градски транспорт - Gradskitransport.com
Автобусна линия №6

Дом на културата – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – бул. Скобелев – ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Сент Уан и ул. Николаевска/- бул. Трети март – гл. път І-5 – Метро – кв. Долапите – кв. Средна кула – Асфалтова база и обратно

Часове на тръгване от Дом на културата

Делник: 5,00; 6,20; 7,00; 7,50; 8,35; 9,20; 10,00; 11,05; 11,40; 12,35; 13,10; 14,00; 15,00; 15,25; 16,30; 17,10; 18,00; 18,40; 19,40; 20,20; 22,15
Празник: 6,10; 7,40; 9,20; 10,50; 12,30; 14,00; 15,30; 17,20; 19,00; 20,30

Часове на тръгване от Асфалтова база

Делник: 4,20; 5,40; 6,15; 7,00; 7,40; 8,35;  9,15; 10,20; 10,45; 11,50;  12,25; 13,15; 13,55; 14,45; 15,45; 16,10; 17,15; 17,55; 18,45; 19,15; 20,50
Празник: 5,25; 6,55; 8,25; 10,05; 11,35; 13,15; 14,45; 16,15; 18,05; 19,45Ключови думи: