Градски транспорт - Gradskitransport.com

София: Линии 21/22, 23, 24 и 100 с променени спирки

Във връзка с обект: Главен канализационен клон VІ- битов и дъждовен (по бул. „Лазар Михайлов” от ул. „Единство” до бул. „Лазар Михайлов” № 80), кв. „Бенковски“, район „Сердика” – ВОД за етапи 1, 2, 3 и 4 се изместват автобусни спирки:

От 04:30 часа на 18.05.2017 г. до 24:00 часа на 17.06.2017 г.  и от 04:30 часа на 14.07.2017 г. до 24:00 часа на 15.08.2017 г. както следва:

  • спирка с код 0039 „60-ТО ОУ” на бул. „Лазар Михайлов” в посока Околовръстен път се измества със100 м назад в посока Център;
  • спирка с код 0040 „60-ТО ОУ” на бул. „Лазар Михайлов” в посока Център се измества напред след ул. „Наука” в посока Център.

От 04:30 часа на 19.06.2017 г. до 24:00 часа на 13.07.2017 г. се измества спирка с код 0040 „60-ТО ОУ” на бул. „Лазар Михайлов” в посока център със 100 м назад в посока Околовръстен път.

От 04:30 часа на 16.08.2017 г. до 24:00 часа на 14.09.2017 г., както следва:

  • спирка с код 0040 „60-ТО ОУ” на бул. „Лазар Михайлов” в посока Център се измества назад със 100 м в посока Околовръстен път;
  • спирка с код 0039„60-ТО ОУ” на бул. „Лазар Михайлов” в посока Околовръстен пътсе измества напред с 50 м. в посока Околовръстен път.

Тази новина е добавена на: 17 май 2017 г.