Градски транспорт - Gradskitransport.com

Тролейбусна линия №32

Русевци – Крушата – Трендафил 2 – СТС – КДН – Техномат