Градски транспорт - Gradskitransport.com
Автобусна линия №3

кв. Бойката обръщало – кв. Бойката 1 – кв. Бойката 2 – Търговска къща – кв. Златари – читалище – кв. Златари – кв. Стефановци – Стефановци 1 – Сараните – Стефановци – разклона – Експрес сервиз – Колело – ЖП Гара – ПГМТ Брянска – Любовна чешма – Летен театър – кв. Борово – Изчислителен център – Училище Н. Войновски – Дом, майка и дете- кв. Велчевци – кв. Славовци – Синкевица – кв. Гачевци – кв. Гачевци обръшало

кв. Гачевци обръщало – кв. Гачевци – Синкевица – кв. Славовци – кв. Велчевци – Дом, майка и дете – Хлебозавод – Изчислителен център – кв. Борово – Летен театър – Любовна чешма – Дом на хумора – ЖП гара – Колело – Експрес сервиз – Стефановци – разклона – кв. Бойката – Търговска къща – кв. Бойката 2 – кв. Бойката 1 – кв. Бойката обръщалоКлючови думи: