Градски транспорт - Gradskitransport.com
Автобусна линия №52

КЗ – 8-ми ДЕКЕМВРИ – ЛАВРЕНТИЙ – КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР – ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ – АВТОГАРА – ИВАН РИЛСКИ – БОРСАТА – ВАМО – РАДИОЗАВОД – ЕЛПРОМ – ЛОЗАРСКА /Аксаково/-2 – САМОЛЕТА /Аксаково/-2 – ДЗС /Аксаково/-2 – ПОЩА /Аксаково/-2 – ЦЕНТЪР /Аксаково/-2 – ИЗВОРСКО ЦЕНТЪР – ИЗВОРСКО ВТОРА – РАЗКЛОН ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО – РАЗКЛОН НОВАКОВО – НОВАКОВО – КРУМОВО ПЪРВА – КРУМОВО ЦЕНТЪР – ПЯСЪЧНИК – РАДЕВО – БОТЕВО ЦЕНТЪР – БОТЕВО ЧЕШМАТА – БОТЕВО ТРЕТА

БОТЕВО ТРЕТА – БОТЕВО ЧЕШМАТА 2 – БОТЕВО ЦЕНТЪР 2 – РАДЕВО – ПЯСЪЧНИК 2 – КРУМОВО ЦЕНТЪР 2 – КРУМОВО ПЪРВА 2 – РАЗКЛОН НОВАКОВО 2 – РАЗКЛОН ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО 2 – ИЗВОРСКО ВТОРА 2 – ИЗВОРСКО ЦЕНТЪР 2 – ЦЕНТЪР /Аксаково/ – ПОЩА /Аксаково/ – ДЗС /Аксаково/ – САМОЛЕТА /Аксаково/ – ЛОЗАРСКА /Аксаково/ – ЕЛПРОМ-2 – РАДИОЗАВОД-2 – ВАМО-2 – БОРСАТА-2 – ИВАН РИЛСКИ-2 – АВТОГАРА-2 – ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ-2 – ТРАКИЯ-2 – КАТЕДРАЛАТА-2 – ПОЛИГРАФИЯ-2 – 8-ми ДЕКЕМВРИ-2 – КЗ-2Ключови думи: