Градски транспорт - Gradskitransport.com
Автобусна линия №24

КЗ – 8-ми ДЕКЕМВРИ – ЛАВРЕНТИЙ – КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР – ЯНКО МИХАЙЛОВ – ВиК – МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС – ЛОЗАРСКА ВЪГЛЕН – БАЛКАНТУРИСТ – КАНТОНА – РОСИЦА – СВЕЖЕСТ – РАЗКЛОН КАМЕНАР – ГОРСКА – ТРАФОПОСТ – РАЗКЛОН КУМАНОВО – КАМЕНАР ЦЕНТЪР – КУМАНОВО ПЪРВА – КУМАНОВО ЦЕНТЪР – КУМАНОВО ГРОБИЩА – ВЪГЛЕН ПЪРВА – ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР

КУМАНОВО ЦЕНТЪР-2 – КУМАНОВО ГРОБИЩА – ДОЛИЩЕ ЦЕНТЪР – ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР – ВЪГЛЕН ПЪРВА-2 -ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР – ЯРЕБИЧНА-2 – РАЗКЛОН КАМЕНАР – СВЕЖЕСТ – РОСИЦА – КАНТОНА – БАЛКАНТУРИСТ – ЛОЗАРСКА Въглен – ВиК-2 – ЯНКО МИХАЙЛОВ-2 – КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР – ПОЛИГРАФИЯ-2 – 8-ми ДЕКЕМВРИ-2 – КЗ-2Ключови думи: