Градски транспорт - Gradskitransport.com
Автобусна линия №5

Базата – ЖК Ален Мак – ЗМК – ул.Джеймс Баучер – Търговията – Гарата – кв. Грамада

от Базата към кв. Грамада: 07:10Ключови думи: